logo remat

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
REMAT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van REMAT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan REMAT verstrekt. REMAT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
REMAT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan REMAT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van elektrotechnische producten en diensten.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
REMAT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
REMAT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEKGEGEVENS
Op de website van REMAT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. REMAT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
Remat maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt.
In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@remat.nl. REMAT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
REMAT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van REMAT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door REMAT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met REMAT op via info@remat.nl. http://www.remat.nl is een website van REMAT.

CONTACTGEGEVENS
Vestigingsadres:
B.V. Ingenieursbureau R.E.M.-A.T.
Teteringsedijk 295
4817 ME BREDA
Telefoon: +31 (0)76 5415087
E-mailadres: info@remat.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Breda 20091334

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram