Engineering


Bij de levering van de aandrijfsystemen verzorgt REMAT in nauw overleg met de klant de elektrische schema’s, ontwikkelt de software en begeleidt de interfacing met andere systemen. REMAT heeft veel ervaring met het werken in complexe projecten waarbij meerdere partijen bij de elektrische installatie aan boord betrokken zijn.

Bel voor meer informatie

telefoon +31 (0)76 541 5087